MIT – NATURAL E BINE

Dan C. Vodnar

Titulatură: Şef lucrări în cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj­-Napoca. Cercetător în cadrul Institutului de Ştiinţele Vieţii.

Descriere: Specializat în biotehnologii alimentare şi gastronomie moleculară, Dl. Vodnar se bcură de o activitate de cercetare ştiinţifică şi de inventică, recunoscute la nivel naţional şi internaţional. Vizibilitatea şi prestigiul internaţional dobândite, i­a adus în anul 2014 premiul ”Danubius Young Scientist Award” Viena. În anul 2014, a fost nominalizat în Topul celor 100 de “oameni care mişcã ţara în direcţia bunã”, realizat de cãtre Foreign Policy România 2014­ pentru activităţile de cercetare/inovare. În anul 2015, a primit Diploma de Excelenţã în cadrul competiţiei naţionale “Tineri Cercetatori în Ştiinţã şi Inginerie”. Tot în anul 2015 a fost selectat ca semifinalist (alãturi de alţi 29 de semifinalişti) în competiţia Europeanã “European Social Innovation” dintr­un numãr de 1408 aplicaţii din Europa. Cercetãrile aplicative dezvoltate i­au adus în anul 2015, premiul Innovation and Technology Award în cadrul programului Aspen Leadership Awards. A coordonat 5 proiecte de cercetare naţionale, 2 granturi academice şi un grant European. Este autorul a 5 brevete de invenţie premiate la saloanele internaţionale de inventică (2 medalii, 3 premii). In total deţine 21 premii naţionale şi internaţionale. Activitatea publicistică marchează 70 de articole stiintifice, 15 conferinţe, 2 cărţi ştiinţifice, 1 manual didactic, 2 capitole In Encyclopedia of Biomedical Polymers and Polymer Biomaterials, 1st Ed.; Mishra, M., Ed.; Taylor & Francis: New York. Este de asemenea recenzor la peste 20 de reviste ştiinţifice internaţionale.